Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Staalstraat 16

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Staalstraat 16
Oud adres: C500, wijk 14, klein nr. 8, kadaster G2702, verponding 3956
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 3de kwart 18de eeuw

(3 afbeeldingen)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5677
Adres: Staalstraat 16
Adressen: Staalstraat 16 1,H
Inschrijvingsdatum: 06-10-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel, (XVIIIc).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Staalstraat 16 (© Walther Schoonenberg)
Staalstraat 16
Staalstraat 16 (© Walther Schoonenberg)
Staalstraat 16
Staalstraat 16
Staalstraat 16

Laatste wijziging: april 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]