Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Utrechtsestraat 120

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Utrechtsestraat 120
Oud adres: Z824, wijk 59, klein nr. 62, kadaster I2487, verponding 5480
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Empire
Bouwjaar: 1800

(4 afbeeldingen)

Winkelpand met gevel onder rechte lijst met consoles, trigliefen en twee vaten in het fries van de kroonlijst.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5854
Adres: Utrechtsestraat 120
Adressen: Utrechtsestraat 120 2,3,H
Inschrijvingsdatum: 13-10-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst met consoles, triglyfen en twee vazen in het fries (tegen 1800).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Utrechtsestraat 120 (© Walther Schoonenberg)
Utrechtsestraat 120
Utrechtsestraat 120 (© Walther Schoonenberg)
Utrechtsestraat 120
Utrechtsestraat 120
Utrechtsestraat 120
Utrechtsestraat 120 en 118-116 (© Walther Schoonenberg)
Utrechtsestraat 120 en 118-116

Laatste wijziging: augustus 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]