Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Singel 266

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Singel 266
Oud adres: LL84, wijk 30, klein nr. 387, kadaster F348, verponding 5046
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 2de helft 17de eeuw, 1800

(6 afbeeldingen)

Laat-17de-eeuwse halsgevel met klauwstukken met bloemmotief en segmentvormig topfronton met schelp, gevelsteen De Kat, zandstenen basement uit de bouwtijd, deuromlijsting ca. 1800. De gevelsteen, met een kater tegen een achtergrond van een stad waarop het betreffende pand te zien is, werd in 1937 aangebracht. Interieur: stucgang in Lodewijk XIV-stijl uit de 1ste helft 18de eeuw.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5330
Adres: Singel 266
Adressen: Singel 266 1,H
Inschrijvingsdatum: 29-09-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVIIc/d); gesneden deur en -omlijsting, (plm 1800). Inwendig stucgang (XVIIIA).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Singel 266. (© Walther Schoonenberg)
Singel 266.
17de-eeuwse halsgeveltop met segmentvormig topfronton. (© Walther Schoonenberg)
17de-eeuwse halsgeveltop met segmentvormig topfronton.
Zandstenen basement (© Walther Schoonenberg)
Zandstenen basement
Cordonband (© Walther Schoonenberg)
Cordonband
Gevelsteen De Kater
Gevelsteen De Kater
Stucplafond in Lodewijk XIV-stijl in de gang. (© Walther Schoonenberg)
Stucplafond in Lodewijk XIV-stijl in de gang.

Laatste wijziging: oktober 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]