Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Kromme Waal 20

Pakhuis met de spreuken

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Naam: Pakhuis met de spreuken
Adres: Kromme Waal 20
Oud adres: N20, wijk 10, klein nr. 25, kadaster G4510, verponding 2626
Gebouwtype: Pakhuis
Geveltype: Tuitgevel
Bouwjaar: 1682, 4de kwart 18de eeuw

(3 afbeeldingen)

Pakhuis (type a bij Revesz-Alexander) met 17de-eeuwse gevel met latere tuitgevel-top, zes gevelstenen met spreuken. Laat-18de-eeuwse deuromlijsting met frontale stoep (ongebruikelijk voor een pakhuis).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 6215
Adres: Kromme Waal 20
Adressen: Kromme Waal 20 A B ,;Kromme Waal 20 C
Inschrijvingsdatum: 20-10-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (1682) onder latere punttop, met zes stenen waarop spreuken; deuromlijsting XVIIId.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Kromme Waal 20 (© Walther Schoonenberg)
Kromme Waal 20
Zes gevelstenen met spreuken (© Walther Schoonenberg)
Zes gevelstenen met spreuken
Kromme Waal 20
Kromme Waal 20

Laatste wijziging: oktober 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]