Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Westermarkt 21

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Westermarkt 21
Oud adres: LL323, wijk 43, klein nr. 14, kadaster E3568, verponding 2852
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 3de kwart 18de eeuw

(3 afbeeldingen)

18de-eeuwse klokgevel met een Rococo-top. Oorspronkelijk was er een stoep en een onderpui behorend bij een woonhuis, maar dat is pas in de 20ste eeuw gewijzigd in een winkelpui.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 6315
Adres: Westermarkt 21
Adressen: Westermarkt 21 ,1,2,H
Inschrijvingsdatum: 20-10-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel, (XVIIIc).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Westermarkt 21 (© Walther Schoonenberg)
Westermarkt 21
Westermarkt 21 (© Walther Schoonenberg)
Westermarkt 21
Westermarkt 17 t/m 29 en zijgevel van Prinsengracht 283. Foto van Cornelis G. Leenheer
Westermarkt 17 t/m 29 en zijgevel van Prinsengracht 283. Foto van Cornelis G. Leenheer

Laatste wijziging: oktober 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]