Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Binnen Wieringerstraat 16

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Binnen Wieringerstraat 16
Oud adres: TT286, wijk 32, klein nr. 29, kadaster D6025, verponding 5751
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 17de eeuw, 18de eeuw

(4 afbeeldingen)

Vormt samen met buurpand op nr. 14 een tweeling, in de kern 17de-eeuws, met 18de-eeuwse klokgevel waarvan het afsluitende fronton ontbreekt (Monumentenzorg had in 1991 een reconstructietekening gemaakt maar dat is niet uitgevoerd.)

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 6429
Adres: Binnen Wieringerstraat 16
Adressen: Binnen Wieringerstraat 16
Inschrijvingsdatum: 27-10-1970
Redengevende omschrijving: Met nr 14 een complex etagewoningen vormend, 17e eeuws huis met 18e eeuwse, van zijn oorspronkelijke afdekking beroofde klokgevel.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Binnen Wieringerstraat 16 (© Walther Schoonenberg)
Binnen Wieringerstraat 16
Binnen Wieringerstraat 16 (© Walther Schoonenberg)
Binnen Wieringerstraat 16
Reconstructietekening van Neil Kesper voor het topfronton van de gevel.
Reconstructietekening van Neil Kesper voor het topfronton van de gevel.
Binnen Wieringerstraat 16 en 14 (© Walther Schoonenberg)
Binnen Wieringerstraat 16 en 14

Laatste wijziging: maart 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]