Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Warmoesstraat 169

Grand Hotel Krasnapolsky

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Naam: Grand Hotel Krasnapolsky
Adres: Warmoesstraat 169
Oud adres: I56, wijk 6, klein nr. 22, kadaster G997, verponding 1280
Gebouwtype: Vereniging/horeca
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1883-1884
Architect: J.F. Henkenhaf en F. Ebert

(13 afbeeldingen)

Het pand is zes raamassen breed met het architectonische accent op de beide ingangspartijen ter weerszijden. Opgetrokken in gele baksteen en bestaande uit een uit voornamelijk natuursteen opgetrokken begane grond, drie verdiepingen afgesloten door een kroonlijst. De stijle kap aan de voorzijde is een recente wijziging, daarachter een schilddak. Interieur: Witte Zaal met wandbetimmeringen, geschilderde landschappen van A. Graux, schoorsteenmantels voorzien van spiegels tussen hermen en karyatiden en glas-in-lood vensters als afsluitende wand. Onderdeel van het Krasnapolsky-complex. (En van de 200 nieuwe Rijksmonumenten uit de periode 1850-1940, in 2001 op de monumentenlijst geplaatst.)

Het gebouw ter plaatse van de vml. panden Warmoesstraat 175-181 maakt deel uit van het Krasnapolsky-complex. Het betreft een uitbreiding van het hotel-caf-restaurant naar ontwerp van de architecten J.F. Henkenhaf en F. Ebert en omvat de in 1879/80 gebouwde ingangspartij aan de rechterzijde van de beroemde Wintertuin. In 1884 werd het oorspronkelijk vier traveen brede gebouw aan de linkerzijde tot vijf verbreed, waarbij de ingangspartij van Salm gekopieerd is. Het pand is, inclusief de toegangspartij van Salm daardoor zes traveen breed met het architectonische accent op de beide ingangspartijen ter weerszijden. Let op: het gaat hier niet om de hoofdingang van het hotel op Dam 9. Het heeft een fraai zaal met wandbetimmeringen en geschilderde landschappen. Erachter ligt de Wintertuin.

MIP-nummer: 13138
Functie: Hotel
Architect: Henkenhaf, J.F. en F. Ebert
Jaartal: 1882
Bouwstijl: Neorenaissance XIXB

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 518312
Adres: Warmoesstraat 169
Adressen: Warmoesstraat 169
Inschrijvingsdatum: 12-12-2001
Redengevende omschrijving: Inleiding. Een in 1883 opgetrokken hotel-caf-restaurant naar ontwerp van J.F. Henkenhaf en F. Ebert, deel uitmakend van het complex Hotel Krasnapolsky. Rechts een in 1879-'80 naar ontwerp van G.B. Salm gebouwde ingangspartij tot de achter gelegen Wintertuin. In 1884 is het oorspronkelijk vier traveen brede gebouw aan de linkerzijde tot vijf verbreed, waarbij de ingangspartij van Salm gekopieerd is. Omschrijving. Op rechthoekige plattegrond gebouwd pand, opgetrokken in gele baksteen en bestaande uit een uit voornamelijk natuursteen opgetrokken begane grond, drie verdiepingen afgesloten door een kroonlijst. De stijle kap aan de voorzijde is een recente (xxd) wijziging, daarachter een schilddak. Het pand is, inclusief de toegangspartij van Salm zes traveen breed met het architectonische accent op de beide ingangspartijen. De begane grond is voorzien van roodkleurig bandwerk op lisenen en een roodkleurige cordonlijst als markering naar eerste verdieping. De twee enigszins schuin naar achter geknikte buitenste traveen - de linker is slechts n travee diep; de rechter betreft de ingangspassage van Salm - zijn voorzien van rondboogvormige openingen met leeuwekoppen als sluitsteen gedragen door Ionische zuilen van graniet. Tussen de grote openslaande boogvensters met houten panelen op straatniveau eveneens granieten zuilen (het tweede venster van rechts is thans de ingang vanaf de Warmoesstraat). De zuilen staan op natuurstenen sokkels. De spaarvelden tussen de bogen zijn opgevuld met gestuct lofwerk. De twee buitenste traveen worden verticaal gemarkeerd door lisenen voorzien van banden en blokken. Op de twee bovenste verdiepingen zijn ze gecannelleerd. Bij de ingangspassage bevindt zich in de rechter liseen, ter hoogte van de begane grond, een blok waar in (slecht leesbare) karmozijnrode letters is geschilderd: Maatsch. tot Expl. v/d Ondern. Krasnapolsky. Op de eerste verdieping banden van siermetselwerk. Op alle door cordonlijsten horizontaal onderverdeelde verdiepingen rechthoekige vensteropeningen met natuurstenen omlijstingen. Boven de straatverdieping bestaat de gevel uit gladgeperste gele baksteen. Op eerste verdieping in de buitenste traveen rond balcon met ijzeren balustrade. Tussengelegen fentres terres voorzien van natuurstenen fronton en aan de onderzijde van een natuurstenen balustrade met candelaberzuiltjes. Tussen de frontons smeedijzeren sierankers. In de twee buitenste traveen op de tweede verdieping gekoppelde vensters met rondboogvormige bovenlichten. Interieur Witte Zaal: In de wandbetimmering boven de houten crme- en goudkleurig geschilderde lambrizering geschilderde landschappen en Rijngezichten op linnen van A. Graux. Schoorsteenmantels voorzien van spiegels tussen hermen en karyatiden. In de wandbetimmering een klok. Glas-in-lood vensters als afsluitende wand. Waardering. Hotel-caf-restaurant aan de Warmoesstraat met rechts gelegen ingangspassage naar Wintertuin is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde. Verder van belang vanwege het interieur. Tot slot van belang als onderdeel van het complex Krasnapolsky.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Grand Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat 169 (nieuw adres) (© Walther Schoonenberg)
Grand Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat 169 (nieuw adres)
En van de raamassen (© Walther Schoonenberg)
En van de raamassen
Detail van de gevel (© Walther Schoonenberg)
Detail van de gevel
Ingangspartij naar de Wintertuin (© Walther Schoonenberg)
Ingangspartij naar de Wintertuin
Detail van de gevel met een schelp. Foto Wim Ruigrok
Detail van de gevel met een schelp. Foto Wim Ruigrok
Grand Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat 169
Grand Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat 169
Witte Zaal
Witte Zaal
Witte Zaal
Witte Zaal
De Warmoesstraat vr 1914. Prentbriefkaart vr 1905.
De Warmoesstraat vr 1914. Prentbriefkaart vr 1905.
Het niet geheel gerealiseerde ontwerp van Krasnapolsky in de Warmoesstraat. Archief Krasnapolsky
Het niet geheel gerealiseerde ontwerp van Krasnapolsky in de Warmoesstraat. Archief Krasnapolsky
Plattegrond van Krasnapolsky in de Warmoesstraat
Plattegrond van Krasnapolsky in de Warmoesstraat
Caf Krasnapolsky, prent uit ca. 1880
Caf Krasnapolsky, prent uit ca. 1880
De gevels van het Krasnapolsky-complex aan de Warmoesstraat en de Dam met niet-gerealiseerde ophoging van n van de panden.
De gevels van het Krasnapolsky-complex aan de Warmoesstraat en de Dam met niet-gerealiseerde ophoging van n van de panden.

Laatste wijziging: december 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]