Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 158-160

Hammerfest en Tromsų

  1. Identificatie
  2. MIP-gegevens
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Naam: Hammerfest en Tromsų
Adres: Brouwersgracht 158-160
Oud adres: 158: TT131, wijk 52, klein nr. 56, kadaster D5937, verponding 1619
160: TT130, wijk 52, klein nr. 57, kadaster D5936, verponding 1618
Postcode: 1013HA
Gebouwtype: Handelsgebouw/kantoor
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1891
Architect: F.M.J. Caron

(5 afbeeldingen)

MIP-nummer: 12567
Functie: Pakhuis
Architect: Smit, C.N.
Jaartal: 1892
Bouwstijl: Eclecticisme
MIP-nummer: 12568
Functie: Pakhuis
Jaartal: 1891
Bouwstijl: Eclecticisme

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 211001
Adres: Brouwersgracht 158
Adressen: Brouwersgracht 158 A B C D;Brouwersgracht 160
Inschrijvingsdatum: 05-09-2006
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 158-160 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 158-160
Brouwersgracht 158-160
Brouwersgracht 158-160
Brouwersgracht 158-160. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 158-160. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 160. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 160. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 158. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 158. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]