Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Dam 2-2A

De Bisschop

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. MIP-gegevens
  5. Register
  6. Afbeeldingen
  7. Google Maps

Naam: De Bisschop
Adres: Dam 2-2A
Oud adres: E529, wijk 24, klein nr. 11, kadaster F2762, verponding 2873
Gebouwtype: Handelsgebouw/kantoor
Geveltype: Tuitgevel
Bouwstijl: Traditionalisme
Bouwjaar: 1934
Architect: Jan Gratama
Restauratie: 2010

(5 afbeeldingen)

Eigenlijk Damrak 99-100-101. Bankgebouw is een goed voorbeeld van de traditionalistische stijl van Jan Gratama (1877-1947): bakstenen gevels met aan de Damzijde een tuitgevel, veel traditionele ramen met roedenverdeling (gereconstrueerd in 2010). Kreeg veel kritiek uit architectenkringen.

Op de hoek met de Dam stond tot 1899 een huis met een klokgevel aan het Damrak en een zijgevel aan de Dam, ook wel Huis Sint Nicolaes genoemd, naar de gevelsteen die nog steeds in de gevel aan de Dam prijkt. In 1899 werd Café Bisschop vervangen door een schilderachtige nieuwbouw, die echter door slechte fundering al snel tot een ruïne verviel. Architect Jan Gratama (1877-1947) kreeg van de firma Levert en Co, een distillateur, opdracht om een kantoorgebouw te ontwerpen, met op de begane grond een bijkantoor van de Incasso Bank. Het ontwerp kreeg veel kritiek. Architectuurcriticus J.P. Mieras publiceerde op 3 juni 1933 een voor zijn doen buitengewoon kritische analyse in het Bouwkundig Weekblad. Het voornaamste bezwaar betrof de ‘stijlnamaak’. Gratama had geprobeerd om het tamelijk grote kantoorgebouw het voorkomen van een stadshuis te geven, met topgevel, kap en traditioneel ogende ramen voorzien van een roedenverdeling. Zelfs de gemetselde gevel was eigenlijk ‘schijn’, want een modern staalskelet had de dragende functie van de buitenmuren overgenomen. De kritiek ten spijt is de waardering van het gebouw in de 20ste eeuw toegenomen, o.a. omdat het bankgebouw van Gratama zich goed voegt op deze in het oog vallende hoek van Dam en Damrak. Het is dan ook een gemeentelijk monument geworden.

  • Vincent van Rossem. 'Dam 2-2A, gebouw De Bisschop. 'Dat levert Gratama ons''. Binnenstad 249 (dec. 2011)

MIP-nummer: 12939
Functie: Incassobank
Architect: Gratama, J.
Jaartal: 1934
Bouwstijl: Traditioneel woonhuisarchitectuur

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 210010
Adres: Dam 2-2A
Adressen: Dam 2
Inschrijvingsdatum: 23-05-2006
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Dam 2-2A met teruggebrachte roedenverdeling in de ramen. (© Walther Schoonenberg)
Dam 2-2A met teruggebrachte roedenverdeling in de ramen.
Oude foto toont zojuist voltooide bankgebouw.
Oude foto toont zojuist voltooide bankgebouw.
Café Bisschop op de hoek Dam / Damrak
Café Bisschop op de hoek Dam / Damrak
Café De Bisschop in ca. 1900
Café De Bisschop in ca. 1900
Gevelsteen van St. Nicolaas (Sinterklaas) (© Walther Schoonenberg)
Gevelsteen van St. Nicolaas (Sinterklaas)

Laatste wijziging: augustus 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]