Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 265

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 265
Oud adres: KK162, wijk 29, klein nr. 180, kadaster F248, verponding 5028
Gebouwtype: Woon/bedrijfspand
Geveltype: Tuitgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1882
Architect: W. Langhout

(2 afbeeldingen)

Bedrijfspand met neo-renaissance tuitgevel uit 1882 ontworpen door architect W. Langhout. Speklagen en blokjes. T-ramen uit bouwtijd. Basement met grote deuren gepleisterd met schijnvoegen in blokverband.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 12520
Architect: Langhout, W.
Jaartal: 1882
Bouwstijl: Neorenaissance XIXB

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 203014
Adres: Herengracht 265
Adressen: Herengracht 265 1,2,3,H
Inschrijvingsdatum: 21-09-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 265 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 265
Herengracht 265. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 265. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: maart 2011

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]