Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 519-525

Incasso-Bank

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Naam: Incasso-Bank
Adres: Herengracht 519-525
Oud adres: 519: X393, wijk 58, klein nr. 57, kadaster I826, verponding 4402
521: X392, wijk 58, klein nr. 56, kadaster I825, verponding 4403
523: X391, wijk 58, klein nr. 55, kadaster I824, verponding 4404
525: X390, wijk 58, klein nr. 54, kadaster I823, verponding 4405
Gebouwtype: Handelsgebouw/kantoor
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1923
Architect: H.G. Jansen

(4 afbeeldingen)

Bankgebouw, tegenwoordig hotel: een Parijs aandoend complex op de hoek van de Vijzelstraat en de Herengracht, gebouwd na de verbreding van de Vijzelstraat waarvoor vier panden moesten wijken. Natuurstenen gevel met klassieke indeling basement, middengevel en beŽindiging. Basement met Dorische zuilen en kroonlijst.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 13333
Functie: Incassobank
Architect: Jansen, H.G.
Jaartal: 1923-1924
Bouwstijl: Traditionalisme

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 202013
Adres: Herengracht 519-525
Adressen: Herengracht 519
Inschrijvingsdatum: 27-04-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 519-525 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 519-525
Herengracht 519-525 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 519-525
Herengracht 519-525. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 519-525. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 513, 515, 517, 519 en 521 ca. 1917
Herengracht 513, 515, 517, 519 en 521 ca. 1917

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: april 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]