Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 216

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 216
Oud adres: LL173, wijk 40, klein nr. 427, kadaster E3751, verponding 1917
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: ±1616, 1884

(8 afbeeldingen)

Laat-19de-eeuwse gevel onder een rechte kroonlijst met vier consoles en een dakkapel. Interieur: Gang met reliëfs en plafond in Lodewijk XVI-stijl.

In ca. 1616 werd dit koopmanshuis gebouwd in opdracht van Jacob de Graeff (1571-1638), burgemeester en koopman. Het had een halsgevel in de stijl van Hendrick de Keyser met brede trappen, vleugelstukken, een fronton met pinakels, ontlastingsbogen en een stoep. Melchior Fokkens sprak van "een cierlijk Huys van binnen kostelijk getimmert". Het huis is jarenlang een burgemeesterswoning geweest. Het wordt ook het woonhuis van Cornelis de Graeff (1599-1664), één van de zonen van Jacob de Graeff, die in 1643 voor het eerst burgemeester wordt. In 1664 laat hij een nieuw huis bouwen, Herengracht 573. Daarna wordt het huis bewoond door zijn zoon Pieter (1638-1707) en diens vrouw Jacoba Bicker (1640-1695).

In 1884 krijgt het pand een nieuwe gevel met rechte kroonlijst, kap en dakkapel. Uit die tijd dateert ook de bovenlichtlantaarn met concaaf glas boven de ingang.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 203009
Adres: Herengracht 216
Adressen: Herengracht 216
Inschrijvingsdatum: 21-09-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 216 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 216
Herengracht 216 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 216
Ingangspartij (© Walther Schoonenberg)
Ingangspartij
Bovenlichtlantaarn (© Walther Schoonenberg)
Bovenlichtlantaarn
Stoephek (© Walther Schoonenberg)
Stoephek
Stoepbaluster (© Walther Schoonenberg)
Stoepbaluster
Herengracht 216. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 216. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Pieter de Graeff en Jacoba Bicker. Schilderijen van Caspar Netscher, 1663
Pieter de Graeff en Jacoba Bicker. Schilderijen van Caspar Netscher, 1663

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2018

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]