Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 30

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 30
Oud adres: SS258, wijk 50, klein nr. 332, kadaster D5775, verponding 5401
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Art Nouveau
Bouwjaar: 1900
Architect: R.F.G. Nieuwenhuys

(8 afbeeldingen)

Vormde oorspronkelijk rechterdeel van een tweeling met trapgevels. In 1900 vernieuwd naar ontwerp van architect Nieuwenhuys met Jugenstil-elementen, o.a. tegeltableaus onder de ramen van de beletage. Zie ook: Herengracht 32.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 204021
Adres: Herengracht 30
Adressen: Herengracht 30
Inschrijvingsdatum: 23-11-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 30 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 30
Tegeltableau in de gevel (© Walther Schoonenberg)
Tegeltableau in de gevel
Herengracht 30-32 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 30-32
Herengracht 30-32. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 30-32. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 30-32. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 30-32. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 32 en 30, foto Dienst Stadsontwikkeling in ca. 1946
Herengracht 32 en 30, foto Dienst Stadsontwikkeling in ca. 1946
Zowel Herengracht 30-32 als 36-38 waren een 17de-eeuwse trapgevel-tweeling. (© Walther Schoonenberg)
Zowel Herengracht 30-32 als 36-38 waren een 17de-eeuwse trapgevel-tweeling.
Herengracht 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24-22 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24-22

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]