Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 511-513

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 511-513
Oud adres: 511: X397, wijk 57, klein nr. 61, kadaster I4319, verponding 3806
513: X396, wijk 57, klein nr. 60, kadaster I888, verponding 3805
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Amsterdamse School
Bouwjaar: 1928
Architect: G.J. Rutgers

(6 afbeeldingen)

Voor de verbreding van de Vijzelstraat verdwenen de panden Herengracht 509-511 (het Huis Six), 513, 515 en 517. Op de locatie van nr. 509-511 staat nu dit complex in Amsterdamse School-stijl met nr. 511-513, waarvan de langste gevel in de Vijzelstraat staat. Door de verspringende bouwhoogte wordt de hoogte aangepast aan de gevelwand van de Herengracht.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 207009
Adres: Herengracht 511-513
Adressen: Herengracht 513 1,2,3,5;Herengracht 515 2;Vijzelstraat 22 1,3,4,H;Vijzelstraat 24 2,3,4;Vijzelstraat 26 2,3,4,H;Vijzelstraat 28 1,3,4,H
Inschrijvingsdatum: 04-10-2005
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 511-513 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 511-513
Herengracht 509-511 en 513. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 509-511 en 513. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 509-511, 513, 515 en 517. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 509-511, 513, 515 en 517. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 509 t/m 517, ca. 1914
Herengracht 509 t/m 517, ca. 1914
Herengracht 509-511, ca. 1914
Herengracht 509-511, ca. 1914
Herengracht 513, 515, 517, 519 en 521 ca. 1917
Herengracht 513, 515, 517, 519 en 521 ca. 1917

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: april 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]