Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 357

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Herengracht 357
Oud adres: KK116, wijk 29, klein nr. 134, kadaster F126, verponding 4979
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1900
Architect: J. Duncker

(2 afbeeldingen)

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 203022
Adres: Herengracht 357
Adressen: Herengracht 357 A B
Inschrijvingsdatum: 21-09-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 357 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 357
Herengracht 357. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 357. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]