Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 41

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 41
Oud adres: SS222, wijk 31, klein nr. 299, kadaster F712, verponding 5505
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1889
Architect: D. van Oort

(2 afbeeldingen)

Twee-raamsbrede gevel in neo-renaissancestijl met speklagen, curieuze houten dakkapel, houten onderpui met frontaal stoepje, twee ingangen, waarvan één naar bovenwoningen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Vincent van Rossem. 'Amsterdam 1900. Dirk van Oort (1862-1933).' Binnenstad 240 (juni 2010)

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 200501
Adres: Herengracht 41
Adressen: Herengracht 41 ,1,H
Inschrijvingsdatum: 03-02-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 41 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 41
Herengracht 41. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 41. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]