Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Keizersgracht 18

Bordeaux

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. MIP-gegevens
  5. Register
  6. Afbeeldingen
  7. Google Maps

Naam: Bordeaux
Adres: Keizersgracht 18
Oud adres: SS363, wijk 51, klein nr. 399, kadaster D5530, verponding 42
Postcode: 1015CP
Gebouwtype: Handelsgebouw/kantoor
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1886
Architect: W. Langhout
Opdrachtgever: Wijngroothandel B.A. Ripping & Co.

(10 afbeeldingen)

In plaats van een grote brede trapgevel verscheen hier wijnhandel-woonhuis 'Bordeaux' uit 1886 in een eclecticistische stijl onder een dwarskap met twee grote dakkapellen vorm gegeven als een fantasiegevel (een soort kruising tussen een trap- en halsgevel) met Vredeman de Vries-motieven, daaronder erkers, speklagen en ontlastingsbogen, natuurstenen onderpui met aan beide zijden een ingangspartij met portiek voor de bovenwoningen en in het midden een ingangspartij voor het kantoor en het magazijn (in het souterrain en de bel-etage). Tegeltableaus in de portieken.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • Wilfred van Leeuwen. 'Een balkon uit duizend-en-een-nacht. W. Langhout gzn. (1850-1936)' Binnenstad 258 (mei/juni 2013)

MIP-nummer: 13193
Functie: Woonhuis (?)
Jaartal: 1886
Bouwstijl: Eclecticisme

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 204027
Adres: Keizersgracht 18
Adressen: Keizersgracht 18 A 1,2,H
Inschrijvingsdatum: 23-11-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Keizersgracht 18 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 18
Twee trapgevels (© Walther Schoonenberg)
Twee trapgevels
Keizersgracht 18 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 18
Trapgevel (© Walther Schoonenberg)
Trapgevel
Ontlastingsbogen met beeldhouwwerk in het veld daaronder (© Walther Schoonenberg)
Ontlastingsbogen met beeldhouwwerk in het veld daaronder
Erker (© Walther Schoonenberg)
Erker
Portiek (© Walther Schoonenberg)
Portiek
Tegeltableau (© Walther Schoonenberg)
Tegeltableau
Keizersgracht 18
Keizersgracht 18
Keizersgracht 18. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 18. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

Laatste wijziging: november 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]