Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Kromme Waal 25

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Kromme Waal 25
Oud adres: N25, wijk 10, klein nr. 30, kadaster G4135, verponding 2621
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 2de helft 19de eeuw

(2 afbeeldingen)

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 212020
Adres: Kromme Waal 25
Adressen: Kromme Waal 25 A B C D
Inschrijvingsdatum: 14-11-2006
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Kromme Waal 25 (© Walther Schoonenberg)
Kromme Waal 25
Kromme Waal 26, 25, 24, 23 en 22
Kromme Waal 26, 25, 24, 23 en 22

Laatste wijziging: januari 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]