Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 424

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 424
Leidsestraat 2
Oud adres: II389, wijk 55, klein nr. 532, kadaster E4128, verponding 2805
Gebouwtype: Winkel/warenhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Amsterdamse School
Bouwjaar: 1923/24
Architect: Architectenbureau Van Velze-Oskam
Opdrachtgever: Hoedenzaak J.S. Meuwsen

(6 afbeeldingen)

Hoekpand, winkelpand in verstrakte Amsterdamse School-stijl. Leidsestraat 4 maakt onderdeel uit van het gebouw.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 13335
Functie: Winkel/bovenwoningen
Architect: Velzen Oskan, van
Jaartal: 1923-1924
Bouwstijl: Verstrakte Amsterdamse School
MIP-nummer: 13334
Functie: Winkel-bovenwoningen
Architect: Velzen Oskan, van
Jaartal: 1923-1924
Bouwstijl: Verstrakte Amsterdamse School

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 207008
Adres: Herengracht 424
Adressen: Herengracht 424 1,5;Leidsestraat 2
Inschrijvingsdatum: 04-10-2005
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 424 / Leidsestraat 2 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 424 / Leidsestraat 2
Herengracht 424 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 424
Herengracht 424 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 424
Herengracht 424 / Leidsestraat 2-4
Herengracht 424 / Leidsestraat 2-4
Herengracht 424, 422, 420, 418. Collectie Het Grachtenboek
Herengracht 424, 422, 420, 418. Collectie Het Grachtenboek
Herengracht 424. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 424. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: oktober 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]