Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Leliegracht 2

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Leliegracht 2
Herengracht 148A
Oud adres: RR65, wijk 44, klein nr. 1, kadaster D5683, verponding 3127
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Rationalisme
Bouwjaar: 1900
Architect: J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyk

(2 afbeeldingen)

Opvallend hoekgebouw, winkel-woonhuis, met gevels in neo-renaissance-stijl maar met Berlagiaanse kenmerken zoals loggia bovenop hoekerker en natuurstenen balustrades (doet Venetiaans aan).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 13250
Functie: Winkelhuis en kantoorlokalen
Architect: Rossem, van & Vuyk
Jaartal: 1900
Bouwstijl: Invloed rationalisme en neorenaissance

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 203007
Adres: Leliegracht 2
Adressen: Herengracht 148 A B C D E F G;Leliegracht 2
Inschrijvingsdatum: 21-09-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Leliegracht 2 (© Walther Schoonenberg)
Leliegracht 2
Leliegracht 2, zijgevel aan de Herengracht. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Leliegracht 2, zijgevel aan de Herengracht. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: januari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]