Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Lijnbaansgracht 259-260

Gymnastiekgebouw Barlaeusgymnasium

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Naam: Gymnastiekgebouw Barlaeusgymnasium
Adres: Lijnbaansgracht 259-260
Oud adres: 259: (Baangracht) CC91, wijk 56, klein nr. 110, kadaster I3180, verponding 3740
260: (Baangracht) CC92, wijk 56, klein nr. 109, kadaster I3177, verponding 3739
Postcode: 1017RK
Gebouwtype: Onderwijs/wetenschap
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Amsterdamse School
Bouwjaar: 1935
Architect: Dienst der Publieke Werken

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 200494
Adres: Lijnbaansgracht 259
Adressen: Lijnbaansgracht 259 ;Lijnbaansgracht 260
Inschrijvingsdatum: 11-11-2003
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Lijnbaansgracht 259-260
Lijnbaansgracht 259-260

Laatste wijziging: november 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]