Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Rozengracht 238

Brandweerkazerne

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Naam: Brandweerkazerne
Adres: Rozengracht 238
Postcode: 1016SZ
Gebouwtype: Bestuurs-/openbaar gebouw
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1897
Architect: Dienst der Publieke Werken (H. Leguyt?)

(3 afbeeldingen)

Brandweerkazerne opgetrokken in eclectische stijl met halfrondvormige vensters met ontlastingsbogen, siermetselwerk, kantelen e.d. met een koetshuis-uiterlijk door de grote halfronde garagedeur. Gevelsteen met stadswapen. Niet langer als kazerne in gebruik maar als woning.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 11446
Functie: Hulppost brandweer
Jaartal: 1894
Bouwstijl: Neorenaissance XIXB

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 215010
Adres: Rozengracht 238
Adressen: Rozengracht 238
Inschrijvingsdatum: 26-06-2007
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Rozengracht 238 (© Walther Schoonenberg)
Rozengracht 238
Zijgevel. Op de achtergrond Raampoort. (© Walther Schoonenberg)
Zijgevel. Op de achtergrond Raampoort.
Gevelsteen met stadswapen (© Walther Schoonenberg)
Gevelsteen met stadswapen

Laatste wijziging: maart 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]