Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Utrechtsestraat 18

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Utrechtsestraat 18
Oud adres: Y301, wijk 59, klein nr. 9, kadaster I741, verponding 5532
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1892
Architect: A. Jacot en W. Oldewelt

(2 afbeeldingen)

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • Vincent van Rossem. 'Amsterdam 1900. A. Jacot (1864-1927), W. Oldewelt (1865-1906).' Binnenstad 228/229 (juni 2008)

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 201035
Adres: Utrechtsestraat 18
Adressen: Utrechtsestraat 18
Inschrijvingsdatum: 16-03-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Utrechtsestraat 18 (© Walther Schoonenberg)
Utrechtsestraat 18
Utrechtsestraat 18. Foto Jacob Olie
Utrechtsestraat 18. Foto Jacob Olie

Laatste wijziging: augustus 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]