Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 124-128

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 124-128
Oud adres: 124: RR266, wijk 44, klein nr. 381, kadaster D5670, verponding 3114
126: RR267, wijk 44, klein nr. 382, kadaster D5671, verponding 3115
128: RR268, wijk 44, klein nr. 383, kadaster D5672, verponding 3116
Gebouwtype: Handelsgebouw/kantoor
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Traditionalisme
Bouwjaar: 1916, 1960
Architect: B.J. Oundag

(4 afbeeldingen)

Gebouwd als Boekhuis van de Vereniging tot Bevordering van de Belangen des Boekhandels (werd geopend door burgemeester Tellegen in 1917), later Sociale Dienst, thans een bedrijfsverzamelgebouw: een schaalvergroting waarvoor drie panden zijn gesloopt. Ook de keurtuin werd geheel bebouwd (of mogelijk gebeurde dit pas in 1960). Geheel natuurstenen gevel met diverse detailleringen. Door asymmetrische opzet is de omvang enigszins gemaskeerd, het breedste rechtergedeelte heeft drie brede vensterassen, elk weer onderverdeeld in vensters. Helaas verdween het zware rustica onderstuk bestaande uit drie rondbogen bij een verbouwing in 1960 (vermoedelijk vanwege deze modernisering van het onderstuk is het gebouw geen monument).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 13231
Functie: Magazijnen-kantoor
Architect: Ouendag, B.J.
Jaartal: 1916-1920
Bouwstijl: Rationalisme

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Herengracht 124-128 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 124-128
Herengracht 124-128 vr de verbouwing van 1960
Herengracht 124-128 vr de verbouwing van 1960
Atrium (© Walther Schoonenberg)
Atrium
Herengracht 124-128. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 124-128. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2018

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]