Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Prinsengracht 971

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Prinsengracht 971
Oud adres: AA603, wijk 58, klein nr. 75, kadaster I2189, verponding 4631
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 1690

(2 afbeeldingen)

Laat-17de-eeuwse klokgevel, gebogen topfronton met schelp, in 19de eeuw verbouwd, toen verhoogd, stoep verdwenen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 4444
Adres: Prinsengracht 971
Adressen: Prinsengracht 971
Inschrijvingsdatum: 08-09-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel (XVII B, gewijzigd XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Prinsengracht 971 (© Walther Schoonenberg)
Prinsengracht 971
Prinsengracht 969, 971, 973, 975, 977-979, 981, 983-985 (© Walther Schoonenberg)
Prinsengracht 969, 971, 973, 975, 977-979, 981, 983-985

Laatste wijziging: november 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]