Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 20

Getrouwe Harder

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Huisnaam: Getrouwe Harder
Adres: Herengracht 20
Oud adres: LL100, wijk 30, klein nr. 193, kadaster F305, verponding 5297
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 18de eeuw, 1920

(3 afbeeldingen)

18de-eeuws, rond 1920 ondermeer verhoogd en van een plat dak voorzien. Ingang in souterrain; geen stoep meer. N.B. Fout in monumentenregister: redengevende omschrijving heeft betrekking op Nieuwe Herengracht 20.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1700
Adres: Nieuwe Herengracht 20
Adressen: Herengracht 20 A B C D E F G H K L M N P R
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Ned.Herv.Diaconie Bestedelingenhuis. Vrijstaand vierkant huis onder schilddak waarop vier schoorstenen (1789). Dakkapel, deuromlijsting, stichtingssteen. Oorspronkelijke roedenverdeling. Tuinmuren t.w.z. van de gevel, in de linkse gebosseerde hekpijlers. (OPMERKING: Dit monument is ten onrechte geregistreerd op Herengracht 20.)

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 20 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 20
Herengracht 20. Collectie Het Grachtenboek
Herengracht 20. Collectie Het Grachtenboek
Herengracht 20. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 20. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: september 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]