Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Korte Prinsengracht

Brug 313 / Eenhoornsluis

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Naam: Brug 313 / Eenhoornsluis
Adres: Korte Prinsengracht
Gebouwtype: Brug

(6 afbeeldingen)

19de-eeuwse plaatbrug over een 17de-eeuwse sluis. Onderdeel daarvan is een originele Steen van Hudde die met een groef in de steen de zeedijkhoogte ten opzichte van het gemiddelde waterniveau, het Amsterdams Peil (AP), aangeeft. De steen bevindt zich aan de IJ-zijde van de sluis en is genoemd naar burgemeester Hudde, die in 1673 maatregelen nam om de Amsterdammers droge voeten te laten houden, om het stadswater een goede watercirculatie te geven en om de stank van de grachten te verminderen. Op verzoek van de VVAB is de Eenhoornsluis op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst vanwege de enige bewaard gebleven Steen van Hudde.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • Frans Heddema. '"Ik houd niet van nutteloze zaken". Joannes Hudde, de grote man van het Amsterdamse water'. Binnenstad 207 (sept. 2004)
  • Frans Heddema. 'Eenhoornsluis. Steen van Hudde op monumentenlijst'. Binnenstad 212 (juli 2005)

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 200537
Adres: Korte Prinsengracht
Inschrijvingsdatum: 27-09-2005
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Eenhoornsluis (© Walther Schoonenberg)
Eenhoornsluis
Eenhoornsluis (© Walther Schoonenberg)
Eenhoornsluis
Eenhoornsluis (© Walther Schoonenberg)
Eenhoornsluis
Steen van Hudde (© Walther Schoonenberg)
Steen van Hudde
Steen van Hudde (© Walther Schoonenberg)
Steen van Hudde
Eenhoornsluis in de 18de eeuw met een houten wipbrug
Eenhoornsluis in de 18de eeuw met een houten wipbrug

Laatste wijziging: maart 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]