Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Keizersgracht 220

Onbevlekt Hart van Maria

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. MIP-gegevens
  5. Register
  6. Afbeeldingen
  7. Google Maps

Naam: Onbevlekt Hart van Maria
Adres: Keizersgracht 220
Postcode: 1016DZ
Gebouwtype: Kerk
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1852-1854
Architect: Th. Molkenboer

[http://www.olvkerk.nl]

(13 afbeeldingen)

Kerk in neo-gotische stijl puntgevel met pinakels, roosvenster in puntgeveltop, hoog spitsboogvenster, gotisch ingangsportaal. Interieur: Driebeukige kruisbasiliek met bundelpijlers, voorzien van een in stuc uitgevoerde bladkapitelen en kruisrib- en stergewelven van gestucadoord hout, kleurrijke beschildering. Pastorie op Keizersgracht 218.

Deze kerk, die tegenwoordig bekend staat als de Onze-Lieve-Vrouwerk, heette oorspronkelijk de Kerk van het Onbevlekt Hart van Maria. Het staat bekend als de eerste in Nederland in de trant van de Franse hoog-gotiek gebouwde neogotische kerk, maar dat is eigenlijk onjuist omdat er in Brabant en Limburg toch eerdere voorbeelden bestaan. Voor Amsterdam is het zeker de oudste neogotische kerk. De kerk werd in opdracht van de Redemptoristen ontworpen door architect Th. Molkenboer, destijds de belangrijkste kerkenbouwer in het noorden van Nederland, die zijn ontwerp baseerde op de Redemptoristenkerk in Bergen, BelgiŰ. De bouwgrond was beschikbaar gekomen na het afbranden van de suikerfabriek van J. H. Rupe & Zn. achter de Keizersgracht 216-220 op 20 oktober 1845. De suikerfabriek was verbonden met het pakhuis dat in het Grachtenboek van Caspar Philips is afgebeeld.

In 1985 verlieten de Redemptoristen de stad vanwege een sterke terugval in het aantal paters en broeders Redemptoristen. De Redemptoristenkerk werd daarna aangekocht door de Syrisch-orthodoxen en kreeg de naam Moeder Godskerk. De kerk is tegenwoordig in gebruik door de Syrisch-orthodoxen, maar wordt ook nog wel door de rooms-katholieken gebruikt.

Gebruikte literatuur:

  • Hans Tulleners. Een pracht van een gracht. 23 monumenten aan de Amsterdamse Keizersgracht. Open Monumentendag. Amsterdam: Bureau Monumentenzorg, 1988: p. 69

[Overige literatuur]

MIP-nummer: 13205
Functie: Kerk
Architect: Molkenboer, Th.
Jaartal: 1852-1854
Bouwstijl: -

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2535
Adres: Keizersgracht 220
Adressen: Keizersgracht 220
Inschrijvingsdatum: 09-07-1974
Redengevende omschrijving: Rectorale hulpkerk van het Onbevlekt Hart van Maria (Redemptoristen). Eerste in Nederland in de trant van de Franse hoog-gotiek gebouwde neogotische kerk door Th.Molkenboer, 1852-1854. Driebeukige kruisbasiliek met bundelpijlers, voorzien van een in stuc uitgevoerde bladkapitelen en kruisrib- en stergewelven van gestucadoord hout. Inventaris volgens de inzichten van het St.Bernulphusgilde, dertig jaar na de bouwtijd aangebracht.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Keizersgracht 220 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 220
Gezien vanuit de grachtentuinen (© Walther Schoonenberg)
Gezien vanuit de grachtentuinen
Gezien vanuit de grachtentuinen (© Walther Schoonenberg)
Gezien vanuit de grachtentuinen
Gezien vanuit de grachtentuinen (© Walther Schoonenberg)
Gezien vanuit de grachtentuinen
De grachtentuinen van de Keizersgracht met het koor van de Redemptoristenkerk.
De grachtentuinen van de Keizersgracht met het koor van de Redemptoristenkerk.
Interieur
Interieur
Zuidelijke zijbeuk
Zuidelijke zijbeuk
Heilig Hartaltaar met Christus Koning moza´ek in het noordertransept
Heilig Hartaltaar met Christus Koning moza´ek in het noordertransept
Biechtstoel in de zuidelijke zijbeuk
Biechtstoel in de zuidelijke zijbeuk
Gewelf
Gewelf
Keizersgracht 220. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 220. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 220 en 218. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 220 en 218. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
De ru´ne van de Suikerfabriek van J. H. Rupe & Zn. aan de Keizersgracht 216-220 na de brand op 20 oktober 1845. Tekening J.G.L. Rieke
De ru´ne van de Suikerfabriek van J. H. Rupe & Zn. aan de Keizersgracht 216-220 na de brand op 20 oktober 1845. Tekening J.G.L. Rieke

Laatste wijziging: januari 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]