Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Langestraat 39

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Langestraat 39
Oud adres: SS110, wijk 31, klein nr. 14, kadaster F652, verponding 5334
Gebouwtype: Koetshuis
Geveltype: Tuitgevel
Bouwjaar: 18de eeuw

Koetshuis met pakhuisachtige gevel en houten onderpui met koetshuisdeuren.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3154
Adres: Langestraat 39
Adressen: Langestraat 39 1,H
Inschrijvingsdatum: 01-07-1970
Redengevende omschrijving: Pand met puntgevel met halsje onder gebogen afdekking (XVIII).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Langestraat 39 (© Walther Schoonenberg)
Langestraat 39

Laatste wijziging: november 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]