Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 141-145

  1. Identificatie
  2. MIP-gegevens
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 141-145
Oud adres: 141: RR297, wijk 30, klein nr. 246, kadaster F476, verponding 5240
143: RR296, wijk 30, klein nr. 245, kadaster F475, verponding 5241
145: RR295, wijk 30, klein nr. 244, kadaster F475, verponding 5242
Postcode: 1015BH
Gebouwtype: Handelsgebouw/kantoor
Bouwjaar: 1906
Architect: A.J. Joling

(2 afbeeldingen)

MIP-nummer: 13248
Functie: Kantoorruimte (?)
Jaartal: 1906-1907
Bouwstijl: Invloed Rationalisme

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 203006
Adres: Herengracht 141-145
Adressen: Herengracht 141
Inschrijvingsdatum: 21-09-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 141-145 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 141-145
Herengracht 141-145. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 141-145. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: september 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]