Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht bij 326

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Google Maps

Tuinhuis, hoort bij Herengracht 326.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 528386
Adres: Herengracht 326
Adressen: Herengracht 326 H
Inschrijvingsdatum: 12-01-2009
Redengevende omschrijving: Inleiding. TUINHUIS, behorend bij het pand op Herengracht 326 dat reeds van rijkswege is beschermd onder monumentnummer 1805. Omschrijving. Het tuinhuis bestaat uit n bouwlaag en wordt gedekt door een naar achteren toe aflopend dak. De gefrijnde en wit gesausde zandstenen gevel telt drie traven waarvan de middelste risaleert. De gevel wordt afgesloten door een eenvoudige, gekorniste kroonlijst. Op elk van de pilasters draagt een saterkop de kroonlijst. Onder elke saterkop bevindt zich rolwerk. Het schuifraam met roedenverdeling in de risaliet heeft een spiegelboogvormige afsluiting. De beide zijtraven bevatten grachtengroene paneeldeuren waarvan de verdiepte panelen aan de bovenzijde geprofileerd worden in een vorm die refereert aan het venster in de middenpartij. Boven de deuren bevindt zich aan beide zijden een zandstenen lijst met rocaillevormen, rolwerk en in het midden een acanthusblad. Boven deze lijst is een zandstenen relif in de vorm van een bloemenmand aangebracht. De gevel wordt aan beide zijden afgesloten door een smalle, geblokte pilaster, welke een kapiteel in de vorm van een kussentje met kwastje draagt. De linker zijgevel is gemetseld in baksteen. De rechter zijgevel is afgewerkt met een stuclaag en staat tegen een evenwijdige, maar lagere, eveneens gestucte muur. Interieur Het interieur is verdeeld in drie ruimten: een ondiepe ruimte achter de risaliet,afgesloten door een vrijstaande muur en twee ruimten links en rechts achter deze muur. De vloer van de voorste ruimte bestaat uit zwart/witte vierkante tegeltjes. De binnenwand is bekleed met wit geschilderde panelen, In de achterste ruimten bevindt zich links een keukentje en rechts een sanitaire ruimte. Waardering. Het tuinhuis is van cultuurhistorisch belang als representant van het achttiende eeuwse tuinhuis, alsmede van ruimtelijk functioneel belang vanwege de relatie met de tuin en het grachtenhuis.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Laatste wijziging: september 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]