Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 326

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 326
Oud adres: KK251, wijk 34, klein nr. 482, kadaster E3954, verponding 6132
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1700
Architect: Anthonie Turck? (beeldhouwwerk)
Opdrachtgever: Jacobus de Fremery en Catharina Sweerts

(4 afbeeldingen)

Vroeg-18de-eeuwse halsgevel met klauwstukken met de met druiventrossen verrijkte variant van de doorboorde bloem, stoep verdwenen en ingang verplaatst naar souterrain. Tuinhuis.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

P.M. Fischer. Ignatius en Jan van Logteren. Alphen aan den Rijn, 2005: p. 67

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1805
Adres: Herengracht 326
Adressen: Herengracht 326 1,2,H
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel, verwant aan het type met doorboorde bloemen (XVIIIa). Het tuinhuis in de tuin van het grachtenhuis wordt afzonderlijk beschermd onder monumentnummer 528386.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 326 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 326
Herengracht 326 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 326
Herengracht 326 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 326
Herengracht 326. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 326. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

Laatste wijziging: september 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]