Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 510

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 510
Oud adres: X477, wijk 58, klein nr. 575, kadaster I4380, verponding 4437
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Strakke Stijl
Bouwjaar: 1688
Architect: Pieter Adolfse de Zeeuw
Opdrachtgever: Hendrik van Weert

(16 afbeeldingen)

Linkerdeel van een laat-17de-eeuwse halsgeveltweeling, imposante klauwstukken met mensfiguren en dolfijnen (Neptunus zittend op een dolfijn), gebogen topfronton, ronde raampjes onder hijsbalk, deur en snijraam vroeg-19de-eeuws. Interieur: voorkamer uit 1760 in Lodewijk XV-stijl (witjes boven deuren van A.H. van Beesten uit 1760 en witmarmeren schouw), zaal in Lodewijk XIV-stijl (roodmarmeren schouw met schoorsteenstukje).

Het linkerdeel van deze fraaie laat-17de-eeuwse halsgevel-tweeling (zie verder Herengracht 508) werd na voltooiing verkocht aan de Italiaanse koopman Jeremias del Borgo uit Genua. Van de twee panden heeft Herengracht 510 het meest waardevolle interieur: een voorkamer in Lodewijk XV-stijl met witjes boven de deuren van A.H. van Beesten uit 1760 (gesigneerd en gedateerd) en een witmarmeren schouw en een zaal in Lodewijk XIV-stijl met een roodmarmeren schouw met schoorsteenstukje.

  • P.M. Fischer. Ignatius en Jan van Logteren. Alphen aan den Rijn, 2005: p. 56-59
  • Hans Tulleners. De Gouden Bocht. 21 monumenten aan de Amsterdamse Herengracht. Open Monumentendag 1989. Amsterdam, 1989: p. 75
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 475

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1875
Adres: Herengracht 510
Adressen: Herengracht 510
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel met zeegoden op dolfijnen als vleugelstukken (XVIId). Deur, snijraam en roedenverdeling XIX A.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 510, 508 en 506 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 510, 508 en 506
Herengracht 510 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 510
Herengracht 510: Neptunus in klauwstuk (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 510: Neptunus in klauwstuk
Herengracht 510, 508 en 506 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 510, 508 en 506
Halsgevel met zeegoden en dolfijnen in de klauwstukken en segmentvormig topfronton (© Walther Schoonenberg)
Halsgevel met zeegoden en dolfijnen in de klauwstukken en segmentvormig topfronton
Herengracht 510: Triton in klauwstuk (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 510: Triton in klauwstuk
Herengracht 510-508-506-504. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 510-508-506-504. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 510, 508, 506 en 504 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 510, 508, 506 en 504
Achterhuizen van Herengracht 506, 508, 510 en 512 gezien vanaf de Keizersgracht (© Walther Schoonenberg)
Achterhuizen van Herengracht 506, 508, 510 en 512 gezien vanaf de Keizersgracht
Herengracht 510. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 510. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Voorkamer (© Walther Schoonenberg)
Voorkamer
Witje in de voorkamer (© Walther Schoonenberg)
Witje in de voorkamer
Witje in de voorkamer (© Walther Schoonenberg)
Witje in de voorkamer
Witje in de voorkamer (© Walther Schoonenberg)
Witje in de voorkamer
Marmeren schouw, boezem met spiegel en boezemstukje in de zaal (© Walther Schoonenberg)
Marmeren schouw, boezem met spiegel en boezemstukje in de zaal
Boezemstukje in de zaal (© Walther Schoonenberg)
Boezemstukje in de zaal

Laatste wijziging: december 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]