Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Keizersgracht 125

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Keizersgracht 125
Oud adres: RR208, wijk 45, klein nr. 333, kadaster D5613, verponding 3420
Postcode: 1015CJ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1ste kwart 18de eeuw, 1914, 1938

(5 afbeeldingen)

Vroeg-18de-eeuwse halsgevel, eerst in 1914 verbouwd, waarbij de ramen overal even groot werden en een verhoging met een dwarskap die op zijn beurt in 1938 verder werd verhoogd, waardoor de huidige merkwaardige kap tot stand kwam. De frontale stoep dateert uit 1915.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2250
Adres: Keizersgracht 125
Adressen: Keizersgracht 125
Inschrijvingsdatum: 05-06-1970
Redengevende omschrijving: Pand met XIX herbouwde gevel waarop de oorspronkelijke gevelhals (XVIIIa).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Keizersgracht 125 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 125
Keizersgracht 125 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 125
Keizersgracht 125 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 125
Keizersgracht 125. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 125. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Keizersgracht 125 vr de verbouwing in 1914
Keizersgracht 125 vr de verbouwing in 1914

Laatste wijziging: januari 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]