Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 506

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 506
Oud adres: X475, wijk 58, klein nr. 573, kadaster I1103, verponding 4439
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1685
Architect: Pieter Adolfse de Zeeuw
Opdrachtgever: IJsbrand Kieft

(12 afbeeldingen)

Laat-17de-eeuwse halsgevel met leeuwenpoten in klauwstukken, segmentvormig topfronton was verdwenen maar is in 2002 teruggebracht (gemaakt door Tobias Snoep), deur- en vensteromlijstingen begin-19de-eeuws.

Op 21 maart 2002 werd op Herengracht 506 een nieuw gemaakt fronton geplaatst. Het 3,49 m grote fronton is door Tobias Snoep en Bart Kuperus van de firma Snoep & Vermeer Natuursteenwerken gehakt in Frans kalksteen, omdat zandsteen niet meer gebruikt mag worden. Het fronton werd in het atelier opgebouwd, in zijn geheel naar de Herengracht vervoerd en door een grote kraan bovenop de halsgevel geplaatst.

Herengracht 506 vormt met zijn buurpanden een rij vergelijkbare 17de-eeuwse halsgevels met klauwstukken met dier- en mensfiguren. De buurpanden zijn door segmentvormige frontons in classicistische stijl getooid. Uit het Grachtenboek van Caspar Philips blijkt dat ook nummer 506 een dergelijk fronton heeft gehad. Het was dus niet moeilijk het ontbrekende fronton na te maken. Het fronton van nr. 508 werd als voorbeeld genomen. Maar al spoedig bleek dat het fronton van 508 nogal slordig was gehakt, waardoor de lijnen van het gebogen gedeelte niet aansloten op die van het horizontale gedeelte. Snoep en Kuperus verbeterden het 17de-eeuwse voorbeeld dus!

In de jaren '40 heeft er een houten schot op de plaats van het verdwenen fronton gestaan, een soort nep-top, omdat alleen het silhouet werd aangegeven. In 1960 was er al eens een ontwerp gemaakt voor een nieuw fronton, maar dat werd niet uitgevoerd. Uiteindelijk is dat gedaan door de Linden Groep die de panden Herengracht 508-510 grootscheeps opknapte.

In het timpaan van het nieuwe fronton is het beeldmerk van de Linden Groep aangebracht, een lindeboom.

  • P.M. Fischer. Ignatius en Jan van Logteren. Alphen aan den Rijn, 2005: p. 49
  • Walther Schoonenberg. 'Fronton geplaatst op Herengracht 506'. Binnenstad 195 (nov. 2002)
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. Amsterdam, 1993: p. 475

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1873
Adres: Herengracht 506
Adressen: Herengracht 506
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel met vleugelstukken die eindigen in leeuwepoten (XVII B: kelderpui, deuromlijsting, deur en vensteromlijstingen alle XIXa.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 506 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 506
Herengracht 506, beeldhouwwerk toegeschreven aan Anthonie Turck (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 506, beeldhouwwerk toegeschreven aan Anthonie Turck
Herengracht 506, nog zonder fronton
Herengracht 506, nog zonder fronton
Herengracht 506 en 504
Herengracht 506 en 504
Het nieuwe fronton in het atelier
Het nieuwe fronton in het atelier
Het nieuwe fronton in het atelier
Het nieuwe fronton in het atelier
Nieuwe fronton wordt geplaatst (© Walther Schoonenberg)
Nieuwe fronton wordt geplaatst
Herengracht 506 na de terugkeer van het fronton (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 506 na de terugkeer van het fronton
Herengracht 506. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 506. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 510-508-506-504. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 510-508-506-504. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 510, 508, 506 en 504 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 510, 508, 506 en 504
Achterhuizen van Herengracht 506, 508, 510 en 512 gezien vanaf de Keizersgracht (© Walther Schoonenberg)
Achterhuizen van Herengracht 506, 508, 510 en 512 gezien vanaf de Keizersgracht

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juni 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]