Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 416

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 416
Oud adres: II393, wijk 55, klein nr. 528, kadaster E4124, verponding 2809
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1667

(6 afbeeldingen)

Fraaie halsgevel met gebogen topfronton, Ionische pilasters over twee verdiepingen, Corinthische pilasters in hals, jaartalsteen in Romeinse cijfers, spreuk boven hijsbalk SOLI DEO GLORI, twee oeil-de-boeuf's. Heeft veel weg van een verhoogde halsgevel maar heeft geen (ruimte voor) vleugelstukjes naast extra trap.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1842
Adres: Herengracht 416
Adressen: Herengracht 416 A B C D E F
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met pilaster-halsgevel met middenrisaliet (1667).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 416 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 416
Herengracht 416 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 416
Herengracht 416 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 416
Soli deli Gloria (© Walther Schoonenberg)
Soli deli Gloria
Anno-steen in kwabmotief (© Walther Schoonenberg)
Anno-steen in kwabmotief
Herengracht 416. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 416. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juni 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]