Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 263

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 263
Oud adres: KK163, wijk 29, klein nr. 181, kadaster F249, verponding 5029
Postcode: 1016BJ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 4de kwart 17de eeuw

(5 afbeeldingen)

Laat-17de-eeuwse halsgevel met klauwstukken met vruchtenmotief, gebogen topfronton met schelp en hoekvazen. Boven de deur bevindt zich nog de eerste huisnummering D13 G24 N18 (die in de Franse tijd is ingevoerd).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Wim Timp. 'De invoering van de huisnummering'. Jaarboek Amstelodamum 71 (1979): p. 79-92

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1590
Adres: Herengracht 263
Adressen: Herengracht 263
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVII c/d). Deurpartij XIX A.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 263 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 263
Fraaie laat-17de-eeuwse halsgeveltop. (© Walther Schoonenberg)
Fraaie laat-17de-eeuwse halsgeveltop.
Basement (© Walther Schoonenberg)
Basement
Eerste huisnummering (© Walther Schoonenberg)
Eerste huisnummering
Herengracht 263. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 263. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]