Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 257

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 257
Oud adres: KK166, wijk 29, klein nr. 184, kadaster F252, verponding 5033
Postcode: 1016BJ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1661, 1759, 1917
Architect: Justus Vingboons ?
Opdrachtgever: Daniel Lestevenon
Restauratie: 1990

(14 afbeeldingen)

Fraaie, zandstenen Vingboons-halsgevel met pilasters, vier geblokte Dorische pilasters op belverdieping, vier Ionische pilasters op 1ste en 2de, gekoppeld door hoofdgestel, Corinthische pilasters op 3de en in de hals die driehoekig topfronton dragen. Verbouwd in 1759, zie deur in Lodewijk XV-stijl (stoepbalusters echter in Lodewijk XIV-stijl). Inwendig verbouwd in 1917.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. Amsterdam, 1993: p. 141, 304, 404

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1588
Adres: Herengracht 257
Adressen: Herengracht 257
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met rijk versierde zandstenen pilaster-halsgevel (1659/1662); gesneden Louis XV deur en drie Louis XIV flesbalusters.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 257 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 257
Herengracht 257 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 257
Herengracht 257 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 257
Herengracht 257 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 257
Basement (© Walther Schoonenberg)
Basement
Stoepbalusters (© Walther Schoonenberg)
Stoepbalusters
Basement (© Walther Schoonenberg)
Basement
Herengracht 257. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 257. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Gang met toegang naar de zaal (© Walther Schoonenberg)
Gang met toegang naar de zaal
Traphek met balusters in Lodewijk XIV-stijl (© Walther Schoonenberg)
Traphek met balusters in Lodewijk XIV-stijl
StucreliŽf boven de ingang naar de zaal (© Walther Schoonenberg)
StucreliŽf boven de ingang naar de zaal
19de-eeuwse achterkamer (© Walther Schoonenberg)
19de-eeuwse achterkamer
Achterhuis (© Walther Schoonenberg)
Achterhuis
Buffetkast in Lodewijk XVI-stijl (© Walther Schoonenberg)
Buffetkast in Lodewijk XVI-stijl

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juni 2018

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]