Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 227

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 227
Oud adres: LL110, wijk 30, klein nr. 202, kadaster F317, verponding 5284
Postcode: 1016BG
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 17de eeuw

(2 afbeeldingen)

17de-eeuwse pilastergevel, oorspronkelijk halsgevel, in 19de eeuw versoberd tot een soort klokgevel, fronton verdwenen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1576
Adres: Herengracht 227
Adressen: Herengracht 227 1,2,3,H
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met lisenengevel (XVIIc) onder rollagentop (XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 227 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 227
Herengracht 227. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 227. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: maart 2011

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]