Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 163

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 163
Oud adres: RR282, wijk 30, klein nr. 236, kadaster F461, verponding 5254
Postcode: 1015BJ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1ste kwart 18de eeuw

(4 afbeeldingen)

Vroeg-18de-eeuwse halsgevel met klauwstukken met acanthusbladeren en een gebogen lijstvormig fronton met vulling met een een afbeelding van een vat, Empire bovenlicht.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1563
Adres: Herengracht 163
Adressen: Herengracht 163 1,H
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVIIIa). Empire deurpartij in oudere omlijsting.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 163 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 163
Fraaie halsgeveltop (© Walther Schoonenberg)
Fraaie halsgeveltop
Herengracht 163. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 163. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 161, 163 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 161, 163

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]