Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 87

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 87
Oud adres: SS199, wijk 31, klein nr. 276, kadaster F586, verponding 5482
Postcode: 1015BD
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1ste kwart 18de eeuw
Restauratie: 1975

(4 afbeeldingen)

Koopmanshuis met een vroeg-18de-eeuwse halsgevel met klauwstukken met doorboord bloemmotief en gebogen lijstvormig fronton. In de 19de-eeuw gewijzigd, maar in 1975 gerestaureerd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1543
Adres: Herengracht 87
Adressen: Herengracht 87
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVIIIa).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 87. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 87.
Herengracht 87 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 87
Herengracht 87. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 87. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juni 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]