Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 57

De Goude Kolom

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Huisnaam: De Goude Kolom
Adres: Herengracht 57
Oud adres: SS214, wijk 31, klein nr. 291, kadaster F704, verponding 5497
Postcode: 1015BC
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1730

(6 afbeeldingen)

18de-eeuwse halsgevel met gedeelde klauwstukken en huisnaam en een afbeelding van een zuil in de vulling van het fronton, frontale stoep, gewijzigd in de 20ste eeuw: vensters, onderpui.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1528
Adres: Herengracht 57
Adressen: Herengracht 57
Inschrijvingsdatum: 13-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel met een zuil en de huisnaam in de afdekking (XVIII a/b).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 57 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 57
Herengracht 57 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 57
Herengracht 57 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 57
Onderpui (© Walther Schoonenberg)
Onderpui
Herengracht 57. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 57. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 53, 55, 57, 59, 61-63, 65 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 53, 55, 57, 59, 61-63, 65

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: september 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]