Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 55

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 55
Oud adres: SS215, wijk 31, klein nr. 292, kadaster F705, verponding 5498
Postcode: 1015BC
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1ste kwart 18de eeuw

(6 afbeeldingen)

Vroeg-18de-eeuwse halsgevel met klauwstukken met doorboord bloemmotief en gebogen lijstvormig fronton met alliantiewapen in vulling. Halfcirkelvormig bovenlicht uit circa 1800.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1527
Adres: Herengracht 55
Adressen: Herengracht 55 A B C D E F
Inschrijvingsdatum: 13-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVIIIa).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 55 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 55
Herengracht 55. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 55. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 55 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 55
Halsgevel met doorboord bloemmotief en alliantiewapen in fronton (© Walther Schoonenberg)
Halsgevel met doorboord bloemmotief en alliantiewapen in fronton
Herengracht 47, 49, 51, 53, 55 en 57 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 47, 49, 51, 53, 55 en 57
Herengracht 53, 55, 57, 59, 61-63, 65 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 53, 55, 57, 59, 61-63, 65

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: mei 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]