Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 35

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 35
Oud adres: SS225, wijk 31, klein nr. 302, kadaster F715, verponding 5508
Postcode: 1015BB
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1720
Eigendom: Stadsherstel 1961
Restauratie: 1964

(8 afbeeldingen)

Hoekhuis, 17de-eeuws huis, in 18de eeuw verbouwd en halsgevel aangebracht, overkraagde zijgevel, pothuis aan zijgevel. Interieur: houtskelet met zwanenhalskorbelen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1518
Adres: Herengracht 35
Adressen: Herengracht 35
Inschrijvingsdatum: 13-05-1970
Redengevende omschrijving: Hoekpand (XVII A) met halsgevel (plm 1725); deurpartij (plm 1800) en overgebouwde zijgevel met pothuis.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 35 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 35
Herengracht 35 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 35
Herengracht 35 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 35
Zijgevel met pothuis (© Walther Schoonenberg)
Zijgevel met pothuis
Uitstekende balkkop overkraging zijgevel (© Walther Schoonenberg)
Uitstekende balkkop overkraging zijgevel
Pothuis (© Walther Schoonenberg)
Pothuis
Herengracht 35. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 35. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 33, 35, 37 en 39 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 33, 35, 37 en 39

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]