Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 21

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 21
Oud adres: SS233, wijk 31, klein nr. 309, kadaster F758, verponding 5515
Postcode: 1015BA
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 4de kwart 17de eeuw, 18de eeuw, 1880±

(5 afbeeldingen)

Woonhuis met gevel waarvan het bovenste deel nog 17de-eeuws is: laat-17de-eeuwse geveltop met klauwstukken met bloem- en trosmotief, gebogen topfronton met een afbeelding van een vis erin, twee ovale raampjes. Stoep in ca. 1880 verdwenen, waarbij ook de gang verdween en het interieur de voorkamer is verbreed. Interieur: Bevat een klein aan de achterzijde blind achterhuisje uit de bouwtijd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1514
Adres: Herengracht 21
Adressen: Herengracht 21
Inschrijvingsdatum: 13-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVII c/d).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 21 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 21
Herengracht 21. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 21. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Halsgevel met gebogen fronton met een vis. (© Walther Schoonenberg)
Halsgevel met gebogen fronton met een vis.
Zwanenhalskorbeel in het voorhuis (© Walther Schoonenberg)
Zwanenhalskorbeel in het voorhuis
Antieke keuken in het achterhuis (© Walther Schoonenberg)
Antieke keuken in het achterhuis

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: januari 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]