Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 71

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 71
Oud adres: SS207, wijk 31, klein nr. 284, kadaster F697, verponding 5490
Postcode: 1015BD
Gebouwtype: Pakhuis
Geveltype: Tuitgevel
Bouwjaar: 18de eeuw

(3 afbeeldingen)

18de-eeuws pakhuis (type a bij Révész-Alexander) met tuitgevel met, heel ongebruikelijk, wapenschilden op de schouderstukken. Houten onderpui met koetshuisdeuren.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1359
Adres: Herengracht 71
Adressen: Herengracht 71 1,2A,2V,3A,3V,4A,4V,5A,5V,H
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pakhuis met puntgevel waarin wapenschilden (XVIII).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 71 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 71
Herengracht 71. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 71. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: mei 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]