Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 48

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 48
Oud adres: TT320, wijk 32, klein nr. 17, kadaster D6072, verponding 5776
Postcode: 1013GX
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: ±1700
Opdrachtgever: Abraham Zeeman
Eigendom: Vereniging Hendrick de Keyser 1918
Restauratie: 1967/70

(8 afbeeldingen)

De Zeevisch, halsgevel met imposante klauwstukken met vissen, versiering rond hijsbalk, gebogenlijstafsluiting-fronton met versierde vulling, oorspronkelijk met gevelsteen met vis (verdwenen), twee deuren (één voor bovenwoning). Interieur: goed voorbeeld van een huis met kelderwoning en bovenwoning.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • I.H. van Eeghen. 'De restauratie van Brouwersgracht 48 en 50'. Maandblad Amstelodamum 60 (1973): p. 41-45
  • I.H. van Eeghen. 'Brouwersgracht 46 t/m 56 te Amsterdam'. Jaarverslag Hendrick de Keyser 1973: p. 27-34
  • R. Meischke, H.J. Zantkuijl, W. Raue en P.T.E.E. Rosenberg. Huizen in Nederland. Amsterdam. Zwolle, 1995: p. 218-220

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 759
Adres: Brouwersgracht 48
Adressen: Brouwersgracht 48 1,H,O
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVIId) met dolfijnen en beeldhouwwerk om de hijsbalk en in de afdekking. Deurkalven en snijramen (XIXa). Goede latere roedenverdeling.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 48 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 48
Halsgevel met dolfijnen in de klauwstukken (© Walther Schoonenberg)
Halsgevel met dolfijnen in de klauwstukken
Klauwstuk met dolfijn. (© Walther Schoonenberg)
Klauwstuk met dolfijn.
Halsgevel met dolfijnen in de klauwstukken (© Walther Schoonenberg)
Halsgevel met dolfijnen in de klauwstukken
Brouwersgracht 54. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 54. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 52, 50 en 48
Brouwersgracht 52, 50 en 48
Reconstructie. Voorgevel en doorsnede. Tekening van H. Zantkuijl
Reconstructie. Voorgevel en doorsnede. Tekening van H. Zantkuijl
Reconstructie. Plattegronden. Tekening van H. Zantkuijl
Reconstructie. Plattegronden. Tekening van H. Zantkuijl

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]