Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Oude Spiegelstraat 9-11

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Oude Spiegelstraat 9-11
Oud adres: 9: KK67, wijk 29, klein nr. 8, kadaster F151, verponding 4908
11: KK66, wijk 29, klein nr. 7, kadaster F150, verponding 5004
Postcode: 1016BM
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1677, 1900
Opdrachtgever: Claes Hendricksz Fridt

(5 afbeeldingen)

17de-eeuwse halsgevel-tweeling, halsgevels met segmentvormig fronton en klauwstukken met bloem- en trosmotieven. De twee smalle panden zonder achterhuis vervingen een pand dat met de voorgevel aan de gracht stond. Het rechterpand is het hoekhuis met de Herengracht en heeft een winkelpui uit ca. 1900, de zijgevel is in blokverband gepleisterd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5538
Adres: Oude Spiegelstraat 9-11
Adressen: Oude Spiegelstraat 9
Inschrijvingsdatum: 06-10-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel, (XVIIB).
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5539
Adres: Oude Spiegelstraat 9-11
Adressen: Herengracht 305 ;Oude Spiegelstraat 11
Inschrijvingsdatum: 06-10-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVIIB).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Oude Spiegelstraat 9 en 11 hoek Herengracht (© Walther Schoonenberg)
Oude Spiegelstraat 9 en 11 hoek Herengracht
Halsgeveltop met klauwstukken met fruit- en bloemmotieven. (© Walther Schoonenberg)
Halsgeveltop met klauwstukken met fruit- en bloemmotieven.
Oude Spiegelstraat 7 en 9-11: 17de-eeuwse geveltoppen (© Walther Schoonenberg)
Oude Spiegelstraat 7 en 9-11: 17de-eeuwse geveltoppen
Fraaie 19de-eeuwse winkelpui (© Walther Schoonenberg)
Fraaie 19de-eeuwse winkelpui
Oude Spiegelstraat 9-11, zijgevel aan de Herengracht. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Oude Spiegelstraat 9-11, zijgevel aan de Herengracht. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

Laatste wijziging: september 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]