Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 199-201

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 199-201
Oud adres: 199: LL124, wijk 30, klein nr. 217, kadaster F370, verponding 5270
201: LL123, wijk 30, klein nr. 216, kadaster F369, verponding 5107
Gebouwtype: Handelsgebouw/kantoor
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Nieuw historiserende stijl
Bouwjaar: 1917-1919
Architect: F.W.M. Poggenbeek

(2 afbeeldingen)

Lijstgevel in traditionele vormen, brede erker aan de Herengracht, zijgevel als voorgevel. (Eén van de 200 nieuwe Rijksmonumenten uit de periode 1850-1940, in 2001 op de monumentenlijst geplaatst.)

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 13257
Functie: Kantoren/vergaderlokaal
Jaartal: 1917-1918
Bouwstijl: Historiserend, invloed van rationalisme in de detaillering

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 518342
Adres: Herengracht 199-201
Adressen: Driekoningenstraat 17 ;Herengracht 201
Inschrijvingsdatum: 12-12-2001
Redengevende omschrijving: Inleiding. Een in 1917-1919 tot stand gekomen KANTOORGEBOUW. De opdracht werd verleend door de in 1914 opgerichte N.V. Kantoorgebouw Herengracht 197, een dochteronderneming van de bankiersfirma Vermeer & Co., de eerste gebruiker van het kantoor. Het pand gelegen aan de Herengracht, op de zuidhoek met de Driekoningenstraat, werd ontworpen door de architect F.W.M. Poggenbeek. De bestaande bebouwing, waaronder het kantoor van de zaadhandel Sluis & Co., werd hiertoe gesloopt. Ontworpen in een stijl verwant aan de zogenaamde Heroriëntatie op traditionele bouwwijzen, classicistische stroming. De cement- ijzerwerken werden uitgevoerd door de N.V. Nederlandse Betonijzerbouw. Omschrijving. Op een rechthoekig grondplan ontworpen kantoorgebouw bestaande uit vier bouwlagen onder een afgeknot schilddak gedekt met blauwe leien in Maasdekking met op de vier hoeken een gemetselde schoorsteen met rookgaten, dekplaat en gemetselde accenten. Op het zuidelijke dakschild nog een dergelijke schoorsteen in bredere uitvoering. Zinken bescherming van kepers en nokken. Korte en geaccentueerde gevel aan de zijde van de Herengracht; langere gevel aan de zijde van de Driekoningenstraat. De symmetrische gevels zijn opgebouwd uit een natuurstenen sokkel als rustica-zone (begane grond) verder overwegend in kruisverband vermetselde rood-bruine baksteen. Zowel op het noordelijke als op het westelijke dakschild een tweetal identieke dakkapellen. Dakkapel met dubbel draairaam gevat in gemetselde delen en natuurstenen constructieve accenten, ook de vlechtingen en de lijst en de bekroning op de tuit zijn van natuursteen. Aan de zijkanten een houten kroonlijst. Dakje gedekt met blauwe leien in Maasdekking. Op de begane grond aan zowel de Herengracht als aan de Driekoningenstraat een rustica-zone opgebouwd uit gepolijste en ruw behakte natuursteen. Aan de Driekoningenstraat vensters met traliewerk en schuine benedendorpel en een eenvoudige toegangsdeur. Aan de zijde van de Herengracht een kleine stoep met dubbele houten paneeldeur met lichten en traliewerk. Afgeschuinde kanten van de natuursteenblokken. Op de hoeken verraadt een halfronde uitstulping van de blokken de aanwezigheid van de daarachter gelegen hemelwaterafvoerpijpen. Bij de zijde aan de Herengracht een viertal natuurstenen consoles van de brede erker van de hoofdverdieping. Natuurstenen cordonlijst. Ondiepe maar brede erker, vrijwel geheel opgebouwd uit natuursteen. Alleen aan de korte zijdes baksteen verwerkt. Vijftal naast elkaar gestelde T-vensters. Natuurstenen tussenposten en dorpel. Aan de bovenzijde een borstwering van het balcon van de verdere verdieping. Ook deze symmetrisch opengewerkte borstwering bestaat uit natuursteen. Op die verdieping serie van vijf T-vensters met natuurstenen strek en kraagstenen. Daarboven serie van vijf kleinere vensters met dubbele draairamen. Doorlopende natuurstenen strek en accenten. De gevel aan de zijde van de Driekoningenstraat is zes traveeën breed en heeft aan de Herengrachtgevel gelijke venstervormen. Gevelbeëindiging toont bakstenen bandwerk en getrapte overgang naar een zone met natuurstenen geprofileerde consoles van de eenvoudige houten gootlijst. Op de hoeken een dierfiguuur als 'waterspuwer'. Hieronder de gecanneleerde pijpen van de hemelwaterafvoer. Waardering. Kantoorgebouw van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde. Verder van belang vanwege de beeldbepalende stedebouwkundige situering en de gaaf bewaard gebleven gevels.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 199-201 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 199-201
Herengracht 199-201. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 199-201. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]