Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 75-77

De Keizerskroon

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Naam: De Keizerskroon
Adres: Brouwersgracht 75-77
Oud adres: 75: SS530, wijk 50, klein nr. 211, kadaster D5511, verponding 5439
77: SS529, wijk 50, klein nr. 210, kadaster D5509, verponding 5439
Gebouwtype: Pakhuis
Geveltype: Tuitgevel
Bouwjaar: 1631

(7 afbeeldingen)

Dubbel pakhuis (type b bij Révész-Alexander), oorspronkelijk een dubbele trapgevel, gewijzigd in 1857 in een trapeziumgevel. Jaartalstenen 1631 en 1857 en gevelsteen met kroon. Koetshuisdeuren.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • Dr. Magda Révész-Alexander. Die Alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine Kunstgeschichtliche Studie. Den Haag, 1954: p. 87
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993; p. 643

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 711
Adres: Brouwersgracht 75-77
Adressen: Brouwersgracht 75 A B C D E F G H;Brouwersgracht 77 B
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Dubbel pakhuis (1631) met dwarse achterbouw en trapeziumgevel (1857) waarin stenen met beide jaartallen.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 75-77 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 75-77
Brouwersgracht 75-77 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 75-77
Detail van de gevel met de gevelsteen met kroon (© Walther Schoonenberg)
Detail van de gevel met de gevelsteen met kroon
Koetshuisdeuren (© Walther Schoonenberg)
Koetshuisdeuren
Brouwersgracht 75-77. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 75-77. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 75-77
Brouwersgracht 75-77
Brouwersgracht 71, 73, 75-77, 79-81 en 89 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 71, 73, 75-77, 79-81 en 89

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: januari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]